» Bilgisayar İle İlgili Herşey Burada
Lang
Tarih:   26 Haziran 2016  Pazar
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Forum Rss
   
   
   
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :     Yeni Kayıt&?ifremi Unuttum
 
 
» [ Ders Pc Forum ] [ REHBERLİK ] [ 4 YILLIK FAKÜLTELER-3 ] 1 Kişi okuyor
Kimler Okudu : 2 Misafir, TUNA,
+TUNA
[Forum Görevlisi]MSN : Yazmamış
Yaş : 25
Cinsiyet : Bayan
Mesaj sayısı : 532
Giriş sayısı : 564
Puanı : 29
Konudan aldığı puan : 0
Puan verenler
Konuya Puan ver
Olgunluk                      Puan Ver
35%
Aktiflik
56%
Verimlilik
0%

ENFORMATİK

Programın Amacı

Ticari işletmelerin sorunlarının daha kolay çözümlenebilmesi için bilgisayarın hangi alanlarda kullanılacağına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır. İşletme konuları ile içice olmasının yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği’ne de yönelmektedir. Bu nedenle bölümü İşletme Enformatiği olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Genelde sosyal ve iktisadi bir disiplin olarak yorumlanmakta, ancak aynı zamanda da bir mühendislik disiplinidir. 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İşletme,muhasebe,iktisat,işletme enformatiği,bilgisayar destekli problem çözümü, makroekonomi, hukuk, matematik, Almanca, pazarlama temelleri, istatistik, algoritma ve veri yapıları, bilgi işlem yapıları, yazılım araçları, proje yönetimi, veri bankaları, sayısal yöntemler, lojistik plânlama,organizasyon,işletme yönetimi,ticaret hukuku işletim uygulama sistemleri, karar verme, simulasyon ve sosyal güvenlik gibi dersler okutulmaktadır

Çalışma Alanları

Bilgisayarların kullanıldığı her alanda çalışabilirler. Bilgi işlem sistemlerinin analizi, gerçekleştirilmesi, plânlanması, değerlendirilmesi, kullanılması bilgi akışının düzenlenmesi ve bilgi işlem yoluyla işlenerek yönetime yararlı hale getirilmesi, bilgisayar destekli üretim, sipariş, malzeme teorileri, zaman plânlaması, üretimin kontrolü görevleri arasındadır.

Mezunlar işletme ve iktisatçıların çalıştığı her alanda görev alabilirler. Sosyal ve iktisadi bilimlerle ilgili bilgileri kazanmış olmalarının yanı sıra , enformatik ve işletme enformatiği konularında da bilgi sahibi olmaları bölüm mezunları için bir avantajdır.

Büro ortamında bilgisayar kullanarak; işletme ,iktisat, matematik, istatistik, bilgisayar mühendisliği ve ekonometrislerle birlikte çalışırlar.

 

ETNOLOJİ

Programın Amacı

Irkların kaynağı,oluşumu,yeryüzüne yayılışları, ayrılışları, aralarındaki bağlantılar, birbirleriyle etkileşimleri ve geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan değişik kültürlerin karşılıklı olarak incelendiği alandır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Etnolojiye giriş, etnolojinin tarihi, Türk etnolojisi, kıtalar etnolojisi din etnolojisi, dil etnolojisi, mitoloji, müzeoloji, psikanaliz ve etnoloji, Avrupa etnolojisi ve uygulamalı etnoloji gibi dersler okutulmaktadır. 

Çalışma Alanları

Müzelerde çalışabilirler ve üniversitelerde araştırmalarda bulunurlar.

Bürolarda; halk bilimci, ilahiyatçı, antropolog,Türkolog, dil uzmanı, sosyolog, sanat tarihçisi, ve coğrafyacılarla beraber çalışırlar.  

 

EV EKONOMİSİ

Programın Amacı

Ev ekonomisi programının amacı, tüm ailelerin ve özellikle kırsal yöredekilerin mevcut

kaynak ve olanakları daha iyi kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam

sağlamaları; kırsal yörede, tarım yapılmayan aylarda, boş kalan işgücünden yararlanmaları

ile ilgili konuları ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziksel, hijyenik ve estetik yönleriyle ele alarak

onlara yardımcı olacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Ev ekonomisi programında kimya, matematik, anatomi ve fizyoloji gibi temel fen ve ekonomi,

sosyoloji, eğitim psikolojisi gibi sosyal bilim dersleri ile gıda teknolojisi, kırsal çevre sorunları,

aile sağlığı ve ilk yardım, köy el sanatları, okul öncesi eğitim, giyim ve tekstil, hastalıklarda

diyet gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ev ekonomisi bölümüne girecek bir kimsenin dinamik, insanlarla çalışmayı seven ve objektif

olmasının yanı sıra akılcı karar verebilme, orijinal yöntemler geliştirebilme gibi yöneticilik

yeteneklerine sahip olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ev ekonomisi bölümünden mezun olanlar "Ev Ekonomisti" unvanıyla çalışırlar.

Ev ekonomisti daha çok kırsal bölgelerde, insanları kaynakların daha iyi kullanılması

konusunda aydınlatırlar; hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda modern işletmecilikte

önemli bir yeri olan kurum idareciliği; toplum kalkınmasına ve halk sağlığına yönelik

araştırma ve inceleme yapan özel ve kamu kuruluşları ile örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında ev idaresi ve aile ekonomisi alanında eğitim verirler.

Çalışma Alanları

Ev ekonomisi bölümü mezunları başta Tarım Bakanlığı olmak üzere yukarıda belirtilen

alanlarda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bu programı

bitirenlerden öğretmenlik sertifikası almış olanlar orta dereceli okullarda veya halk eğitim

merkezlerinde ev ekonomisi öğretmeni olarak çalışabilirler.

 

FELSEFE

Programın Amacı

Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri

ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek

elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe

tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır.

Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe, "varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve

doğrunun ölçüsü nedir?" gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır.

Felsefe Tarihi: Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih

yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.

Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi; bilim,

felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve

sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve

her şeyden önce entelektüel gelişmeyi amaçlamak gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu

kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

Çalışma Alanları

Felsefe bölümü mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, olmak üzere

bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT'de üniversitelerde, kamu kuruluşları

ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili

birimlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar.

Öğretmenlik sertifikası olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Düşünce üretebilme

ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler;

yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Ortaöğretim kurumlarında felsefe grubu öğretmenliği yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel felsefe derslerinin yanı sıra sosyoloji ve psikoloji alanlarının dersleri de okutmakta ve formasyon dersleri verilmektedir.

 

Çalışma Alanları

Mezunlar felsefe unvanıyla, resmi ya da özel bütün ortaöğretim kurumlarında psikoloji,sosyoloji,felsefe ve mantık derslerine girerler.

Sınıflarda, idareci,öğretmen ve öğrencilerle beraber çalışırlar. 

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Ortaöğretim kurumlarının gereksinim duyduğu fen bilgisi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla fen bilimleri konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fen bilimleri (fizik,kimya,biyoloji)derslerinin yanı sıra öğretmenlik için gerekli pedagojik formasyon dersleri de verilmektedir.

Çalışma Alanları

Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

Sınıflarda;eğitim,öğretim malzemesi kullanarak, fizik, kimya,biyoloji öğretmenleri, idareci ve öğrencilerle çalışırlar.

 

FİZİK

Programın Amacı

Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel

olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve

incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında temel fizik, matematik, kimya gibi

dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgileri içeren dersler verilir.

Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur.

Gereken Nitelikler

Fizik öğrenimi yapmak isteyen bir kimse fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında

iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney

yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların

dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Fizik programını bitirenlere "Fizikçi" unvanı verilir. Mezunlar genellikle kamu kesiminde

görev alırlar. Bir fizikçinin işi, araştırılacak olan problemi çözümlemek, araştırma yöntemini

seçmek, deneyini yapmak ve sonucunu rapor etmek olarak özetlenebilir.

Fizikçiler çalışmalarında diğer disiplinlerden geniş ölçüde yararlanırlar. Endüstride çalışan

fizikçiler mühendislerle işbirliği yaparlar. Kimya, biyoloji ve jeoloji fizikçilerin yakından ilgili

oldukları alanlardır. Biyoloji ve fiziğin ortak çalışmasından "Biyofizik" denilen alan ortaya

çıkmıştır. Biyofizik organik yapının atomik ayrıntıları, kalıtım vb. konularla ilgilidir. Jeoloji ile

fiziğin birleştiği yerde "Jeofizik" alanı ortaya çıkmıştır. Uzmanlaşmanın ilerlediği ülkelerde

fizikçiler, fiziğin çeşitli alanlarında (optik, ses, katı hal, elektrik, mekanik vb.)

derinleşmektedirler. Ülkemizde henüz bu derece uzmanlaşma söz konusu değildir.

Çalışma Alanları

Ülkemizde endüstri henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar

gelişmediğinden fizikçilerin özel sektörde çalışmaları söz konusu değildir. Lisans düzeyinde

eğitim gören ve "Öğretmenlik Sertifikası" alanlar liselerde ve özel dershanelerde öğretmen

olabilir ya da özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuvarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırıcı olarak iş

bulabilirler, Aselsan, PTT, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler.

Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri

vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak

üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir

fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır.

 

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Fizik mühendisliği bölümü, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen

fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim ve

araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizik mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Matematik, fizik, kimya bu eğitim

süresinde okutulan başlıca derslerdir. Nükleer fizik, atom fiziği, katıhal fiziği gibi kuramsal ve

temel konuların yanı sıra elektronik, bilgisayar programlama gibi uygulama derslerine de

önem verilir. Fizik mühendisliği bölümlerinde temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine

elemanları, malzeme gibi gerekli mühendislik konuları da işlenir.

Gereken Nitelikler

Fizik mühendisliği bölümlerinde okumak isteyen bir kimsenin, maddenin yapısı, davranışı ve

özelliklerine ilişkin konulara karşı ilgisi ve yaratıcı gücü olmalıdır. Ayrıca kişinin iyi bir

gözlemci, deneyci ve kuramcı olması bu alandaki başarısını artırıcı etkenlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Fizik mühendisliği programını bitirenlere "Fizik Mühendisi" unvanı verilir.

Fizik mühendisleri elektronik endüstrisi, TCDDY ve PTT gibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda

üretilen ve kullanılan malzemenin elektronik, metalurjik, optik vb. özellikleri konusunda kalite

kontrolünü yapar; temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktarmak amacı ile araştırma ve

geliştirme çalışmalarını yürütür.

Fizik mühendisi fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayısıyla

endüstrinin ihtiyaçlarına uygular; elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre

elemanlarını, katıhal elektroniği bilgisiyle üretir, geliştirir. Telekomünikasyona lazer optiğinin,

endüstriye süper iletkenliğin sokulması buna örnektir.

Çalışma Alanları

Bölümden mezun olan öğrenciler modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör

kurumlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde kalite kontrol

birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde enerji santrallerinde

çalışabilirler.

Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği

bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında

da uzmanlaşabilirler. İyi yetişmiş fizik mühendisleri aranan elemanlardır.

 

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Fizik, madde ve enerjinin yapısını karşılıklı etkileşimini araştırır,evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır. Fizik öğretmenliği ise bu alanda ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında fizik,matematik,kimya gibi dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgilerini içeren dersler verilir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur. Ayrıca öğretmen pedagojik formasyon dersleri alırlar.

Fizik öğrenimini yapmak isteyen bir kimse fizik,kimya, matematik gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Alanları

Fizik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında fizik,matematik,kimya gibi dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgilerini içeren dersler verilir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur. Ayrıca öğretmen pedagojik formasyon dersleri alırlar.

Fizik öğrenimini yapmak isteyen bir kimse fizik,kimya, matematik gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Programın Amacı

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle

sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi

ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda

araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programında biyoloji (insan anatomisi ve fizyoloji) fizik, kimya

alanlarına ilişkin derslerin yanında mesleğe yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler de

okutulmaktadır.

Bu uygulamalarda öğrenciler, tıbbi, bilimsel dayanağı olan beden hareketlerini, elektrik

akımları, ısı-ışık, parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapılan tedavi yöntemlerini,

masaj ve su tedavilerini öğrenirler. Kuramsal ve uygulamalı derslerin eşit oranlı olduğu

okulda, tatil dönemlerinde kliniklerde staj yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına girebilmek için ortalamanın üzerinde genel

akademik yeteneğin yanı sıra, fen derslerinde başarılı olmak gerekir.

Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışacak kişiler, tam olarak iyileşemeyecek bir

hastaya bazı ihtiyaçlarını karşılaması için yeni beceriler kazandırmak, ona güç vermek ve

ailesinin anlayışlı davranmasını sağlamak durumunda oldukları için, sabırlı, hoşgörülü,

güler yüzlü ve zayıf insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bitirenlere "Fizyoterapist" denir.

Fizyoterapist, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedende ve buna bağlı olarak

psiko-sosyal yapıda oluşan sakatlığı gidermek veya minimum seviyeye indirmek için kesin

tanısı ve tedavisi hekim tarafından belirlenen hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon

programını bizzat uygulayan kişidir. Bu amaçla fizyoterapistler kas, hareket ve elektrik

testleriyle hastaların değerlendirmesini yaparlar, elde edilen sonuçlara göre tıbbi bilimsel

hareketler, güç geliştirme, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar; ısı, ışık, parafin,

mekanik araçlar ile değişik masaj ve su tedavisi yöntemlerini uygular. Ayrıca fonksiyon

yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan uzuvların desteklenmesi için uygulanan

yardımcı cihaz ve protezlerin kullanma eğitimini yapabilirler. Tam fonksiyon kazanamayıp,

normal yaşantılarına dönemeyen hastalara uygun yöntemleri öğreterek günlük yaşam

aktivitelerini kolaylaştırmak, eski mesleğine veya yeni yapabileceği bir mesleğe yöneltmek

ve yeni yaşam koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmak da görevleri arasındadır.

Çalışma Alanları

Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fiziktedavi, ortopedi, nöroloji, yanık,

kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde

rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir. Fizyoterapist bir uzman

hekimle özel klinik açarak çalışabilir.

Resmi kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları

Yasasına göre maaş alırlar ve sağlık personeline tanınan yan ödemelerden yararlanırlar.

FOTOĞRAFÇILIK

Programın Amacı

Fotoğraf bölümünde, fotoğraf sanatı ve tekniği konusunda araştırma ve öğretim

yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Fotoğraf programında, genel kültür dersleri yanı sıra temel optik ve fotoğrafçılık grafiği,

fotoğraf tasarımı, çeşitli fotoğrafçılık teknikleri dersleri ve uygulamaları yapılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Fotoğraf bölümüne ön kayıt yaptırmış adaylar arasından yetenek sınavı ile öğrenci alınır.

Yetenek sınavında öğrencilerde genel kültür, duyarlılık, yaratıcılık ve laboratuar

çalışmalarının gerektirdiği disiplin ve titizlik aranır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Fotoğrafçılık öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrencilere "Fotoğrafçı" unvanı verilir.

Fotoğrafçı, çeşitli fotoğraf araç ve gereçlerini kullanarak kişilerin, belirli yerlerin istenen

belgelerin ve eşyaların fotoğraflarını çeker. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema

veya televizyon alanlarından birinde uzmanlaşabilirler.

Çalışma Alanları

Sanat ve iş dünyasında fotoğrafın giderek önem kazanması, kullanım alanlarının

genişlemesi ve aynı zamanda teknik gelişmelerin büyük boyutlara ulaşması, iyi yetişmiş ve

yetenekli fotoğraf sanatçılarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Üstün yetenekli ve deneyimli

fotoğraf sanatçıları oldukça iyi kazanç sağlayabilirler.

 

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

Programın Amacı

Fransız dili, edebiyatı, tarihi , Fransız yazarları ve edebi akımlarına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Güzel sanatlar, uygulamalı söz dizim, Fransız edebiyatı, Fransızca kompozisyon, Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca çeviri, Fransız kültür tarihi, ses bilgisi, sözlük bilim, 20yy. Fransız Edebiyatı, Ortaçağ Fransız Edebiyatı ve Fransızca Disertasyon gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

TRT, basın yayın organları, elçilikler turizm acentaları ve şirketlerde çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar öğretmenlik yapabilirler.

Okul ve büro ortamında ; eğitimciler, meslektaşları ve yöneticilerle beraber çalışırlar.

 

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Bu programda ortaöğretim kurumlarının müfredatına göre öğrencilere Fransızca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bu programda yoğun olarak Fransızca eğitim ile birlikte öğretmenlik formasyonu dersleri verilir.

Çalışma Alanları

Mezunlar, yabancı dilde ya da Türkçe öğretim yapan orta dereceli okullarda Fransızca öğretmeni olarak görev alabilirler.

 

GAZETECİLİK

Programın Amacı

Gazetecilik programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın

aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman

yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Gazetecilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında sosyoloji, psikoloji, siyasi tarih

vb. temel sosyal bilimler ile ekonomi, hukuk ve istatistik alanlarında dersler okutulur. Sonraki

yıllarda ise gazetecilik, fotoğraf, basın ekonomisi ve işletmeciliği, basın-yayın tekniği ve

bilişim alanlarında dersler verilir ve uygulamalar yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Gazetecilik programına girmek isteyenlerin normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, sosyal

araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler

olmaları beklenir. Bu alanda çalışacak kimseler iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Gazetecilik

programını düşünen öğrencilerin kendilerini Türkçe-Kompozisyon, yabancı dil ve sosyal

bilimler alanında iyi yetiştirmeleri, mümkünse bir okul gazetesinde yazı yazarak kendilerini

sınamalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gazetecilik programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber

bürolarında "Muhabir" olarak görev alırlar.

Gazetecilik programından mezun olanların gazetelerde "Muhabir" olarak yaptıkları iş, haber

toplamak ve bunları açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere yazmaktır.

Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri vb.).

Gazetecilerin çalışma saatleri bağlı oldukları gazetenin türüne göre değişir. Çalışma çok

kere geceleri de devam eder. Gazete muhabirleri bazen bir röportaj için günlerce ünlü bir

kişinin peşinde koşmak, evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber

için kendilerini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler.

Çalışma Alanları

Gazetecilik programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar.

Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş

bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok

iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalamayacağı söylenebilir.

 

GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Gemi inşaatı mühendisliği programının amacı, her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi,

geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında

eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Gemi inşaatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, fizik ve kimya gibi

temel fen derslerinden başka gemi makineleri, gemi hidrostatiği, gemi resmi, imal usulleri, iş

hukuku, ekonomi, bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Gemi inşaatı mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe ve

uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları, fizik ve matematiğe ilgi duymaları, gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gemi inşaatı programını bitirenlere "Gemi İnşaatı Mühendisi" unvanı verilir.

Gemi inşaatı mühendisi, her türlü deniz taşıtları ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalar, petrol

platformu v.b.) tasarlar, üretimi ve işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür; sipariş edilen

gemilerin deniz, göl veya akarsularda seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar, boyutlarını

belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini dikkate alarak dayanıklılık hesapları

yapar.

Çalışma Alanları

Gemi inşaatı mühendisleri, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz

taşımacılığı ile ilgili şirketlerde görev alabilirler.

 

 

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Bu bölüm, gemi makineleri işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi almış işletmeci arasındaki ilişkiyi kurabilecek yönetim elemanları yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel bilim derslerinin yanında, alanınla ilgili dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, gemilerde ve denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışılabilir.

 

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Programın Amacı

Gıda bilimi ve teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması

alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Gıda bilimi ve teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, meteoroloji, teknik

resim, genel mikrobiyoloji, statik ve mukavemet, gıda işleme mühendisliği, beslenme ilkeleri,

gıda kimyası ve biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon, et ve balık

işleme gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Gıda bilimi ve teknolojisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel

akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gıda bilimi ve teknolojisi programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve

diplomada alan belirtilir.

Gıda bilimi ve teknolojisi alanında yetişen bir ziraat mühendisi, her türlü bitkisel ve

hayvansal gıdaların besin değerlerini kaybetmeden üretilmesi ve saklanması, besin

değerlerini belirlemede kullanılacak ölçütlerin saptanması gibi konularda araştırmalar yapar;

bu konularda üreticileri ve halkı aydınlatır.

Çalışma Alanları

Gıda bilimi ve teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisleri TARİŞ, Süt Endüstrisi Kurumu

gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde çalışabilirler veya kendileri

özel işyeri açabilirler.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının

nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden

çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma

ve eğitim yapar.

Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir.

Gıda Bilimi: Gıdaların kimyası, biyokimya, enzim bilimi, gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü

vb. konularla ilgilidir.

Gıda Teknolojisi: Gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların

işlenmesi ve biyoteknoloji konuları ile ilgilidir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, fizik,

kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim

ilerledikçe gıda mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Öğrenciye ayrıca

gıda sanayini tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla

endüstride staj yaptırılmaktadır.

 

Gereken Nitelikler

Gıda mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel

akademik yeteneğe sahip; matematik, biyoloji, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili

olması gerekir. Ayrıca, gıda mühendisliği temelde disiplinlerarası bir yapı gösterdiğinden bu

bölümü tercih eden kişilerin okumayı seven, araştırmaya yönelik çalışmalar yapabilecek,

sürekli çalışmayı göze alabilecek ve yenilikleri izleyebilecek bir yapıda olmaları ve olumlu

insan ilişkileri kurabilmeleri beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, "Gıda Mühendisi" unvanı verilmektedir. Gıda

mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve işletmede

çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite

kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde

kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler.

Çalışma Alanları

Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük;

Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme

mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

Gıda mühendisleri, özel, (et, süt vb.) konularda uzmanlaşmış gıda teknologlarından farklı

olarak yukarıda belirtilen unvanlarla kendi mühendislik alanlarının tümünü kapsayan

konularda çalışabilirler.

Gıda mühendisliği yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için bu bölüm mezunlarına ihtiyaç

duyulmaktadır.

 

GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Giyim ve hazır giyim konularında eğitim ve araştırma yaparlar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kalıp hazırlama teknikleri, giyim tekniği ve üretimi, teknik resim, giyim tarihi, güzel sanatlar, giyim süsleme tekniği, mesleki analiz, pazarlama teknikleri, giyim model tasarımı, atölye meslek dersleri, kalite kontrol, eğitim teknolojisi, giyim öğretim yöntemleri, eğitim yönetimi, üretimde maliyet hesaplaması, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi ve moda resmi gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Kız meslek liselerinde giyim öğretmenliği, tiyatro ve moda evlerinde kostüm dikimi alanlarında çalışabilir ve özel işyeri açabilirler.

Atölye ve sınıflarda; her türlü giyim malzemesi ve aleti kullanarak, eğitimci,idareci, öğrenci, konfeksiyoncu, stilist, ve modelistlerle birlikte çalışırlar.

 

GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Görme engellilerin eğitimde görev alacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Bölümü seçmek isteyenlerin sabırlı,anlayışlı,çocukları seven, özverili ve yardımı ilke edinmiş olmaları gerekmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Öğretim boyunca, görme engellilerin gelişimi, psikolojisi, özel eğitimleri konularında teorik ve uygulamalı dersler okunur.

Çalışma Alanları

Mezunlar bu özür türü ile ilgili, özel eğitim kurumlarında ve hastanelerde uzman olarak görev alabilirler.

 

 

 

GRAFİK SANATLARI

Programın Amacı

Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında

çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Grafik sanatlar programında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, fotoğraf,

yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi,

tasarım teori ve yöntemleri, grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve

uygulamalı dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu alanda başarılı olmak için öğrencilerin duygu ve düşüncelerini çizgi ile ifade etme, renk

ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılama yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Grafik programında lisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrencilere "Grafik Tasarımcısı"

unvanı verilir.

Grafik tasarımcısı, amblem, logotaype, ambalaj tasarımı, afiş, pankart, broşür vb. duyuru ve

tanıtım ilanlarının, somut verilerden yararlanarak, estetik niteliği olan görsel iletişim

araçlarının yapımını planlar ve yürütür.

Grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa,

gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, TRT'de grafik

tasarımcısı olarak çalışabilirler. Grafik tasarımcılarının bağımsız çalışma olanakları da

vardır.

 

HALKLA İLİŞKİLER

Programın Amacı

Kurumları halka tanıtmak, halkın ilgisini uyandırmak, çevrede kurumlarla ilgili olumlu izlenimler bırakmak, basın fotoğrafçılığı ve kitle haberleşme kurumlarını içeren konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hukukun temel kavramları, siyaset bilimine giriş, sosyoloji, grafik resim, stenografi, fotoğrafçılık, sosyal antropoloji, halkla ilişkiler, reklam teorisi, iktisat, bilgi kaynakları, sosyal psikoloji, Türkiye ekonomisi, kitle iletişim kuramları, pazarlama, propaganda, tüketici davranışları, ceza hukuku, sinema, reklam metin yazarlığı, haberleşme hukuku, kamuoyu araştırması, kampanya plânlaması, reklam filmi yapımı ve yönetimi gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Gazete,banka, reklam firmaları ve tanıtım sektöründe çalışabilirler. Kurumu tanıtıcı broşür, bülten ve rapor hazırlamak, kurum etkinliklerini kitle iletişim araçlarıyla halka duyurmak, toplantı ve konferanslar düzenlemek ve kurum adına sanatsal etkinliklerde bulunmak görevleri arasındadır.

Bürolarda; iktisatçı, işletmeci, gazeteci, radyo televizyoncu, sosyolog,psikolog,istatistikçi ve reklam uzmanlarıyla çalışırlar.

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Programın Amacı          

Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının

halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu

alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Halkla ilişkiler programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset

bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda

reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim vb. konularda eğitim yapılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu

alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken,

insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen,

yaratıcı bir kişi olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı"

olarak görev alırlar.

Çalışma Alanları

Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde,

reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.

 

HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve

inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi

konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik);

sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği,

bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-

malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir.

Öğrenciler THY'de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar.

Gereken Nitelikler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir

genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu

alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla

işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Havacılık veya Uçak Mühendisi"

unvanı verilir.

Havacılık/uçak mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar;

uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik

olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı

hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar,

uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen

kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara

bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında

görev alır. Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım

mühendisliği görevlerini de yürütür.

Çalışma Alanları

Havacılık/uçak mühendisleri, ülkemizde THY'de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım

üstlerinde, TUSAŞ'ta, MKE'de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak

çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri

sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık/uçak

mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak

artmaktadır.

 

HAVACILIK-UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve

inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi

konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik);

sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği,

bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-

malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir.

Öğrenciler THY'de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar.

Gereken Nitelikler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir

genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu

alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla

işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Havacılık veya Uçak Mühendisi"

unvanı verilir.

Havacılık/uçak mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar;

uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik

olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı

hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar,

uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen

kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara

bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında

görev alır. Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım

mühendisliği görevlerini de yürütür.

Çalışma Alanları

Havacılık/uçak mühendisleri, ülkemizde THY'de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım

üstlerinde, TUSAŞ'ta, MKE'de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak

çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri

sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık/uçak

mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak

artmaktadır.

 

HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Giyim ve hazır giyim konularında eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Kalıp hazırlama teknikleri,giyim tekniği ve üretimi,teknik resim,giyim tarihi, güzel sanatlar, giyim süsleme tekniği, mesleki analiz,pazarlama teknikleri,giyim model tasarımı, atölye meslek dersleri, kalite-kontrol, eğitim teknolojisi, giyim öğretim yöntemleri, eğitim yönetimi, üretimde maliyet hesaplaması, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi ve moda resmi gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Kız meslek liselerinde giyim öğretmenliği, tiyatro ve moda evlerinde kostüm dikimi alanlarında çalışabilir ve özel işyeri açabilirler.

Atölye ve sınıflarında ; her türlü giyim malzemesi ve aleti kullanarak, eğitimci, idareci, öğrenci, konfeksiyoncu, stilist ve modelistlerle birlikte çalışırlar.

 

HEMŞİRELİK

Programın Amacı

Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde,

hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve

örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve

bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim önlisans ve lisans olmak üzere iki

aşamada yapılır. Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları

yerine getirdikleri taktirde lisans programının üçüncü ve dördüncü yıllarına devam edebilirler.

Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler,

hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi temel araştırma derslerini ve bu derslerin

uygulamalarını kapsar. Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları

öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen,

uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara,

özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları

ve mesleği sevmeleri gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Hemşirelik programını tamamlayanlara "Uzman Hemşire" unvanı verilir. Uzman hemşireler,

tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar.

Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak

ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun

pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını

dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı

gözler, yazılı rapor tutar.

Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur,

hastaya açıklayıcı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine

yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar.

Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve

istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul

sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve

danışmanlığı yapar.

Çalışma Alanları

Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi,

klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar.

Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim

gören hemşireler, sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir,

eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar.

Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı yüksekokul mezunu olup bunların ülke

genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan ihtiyaç, olduğundan daha fazla

hissedilmektedir.

 

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Hidrojeoloji mühendisliği programının amacı, içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve

jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması,

sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insangücünü

yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hidrojeoloji mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. İlk yılda temel bilimlerle ilgili

dersler verilir. Daha sonra genel mineroloji, özel mineroloji, stratigrafi ilkeleri, su kimyası,

toprak mekaniği, genel sondaj tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler

kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür.

 

Gereken Nitelikler

Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin başta jeoloji ve kimya olmak üzere

fen derslerine karşı ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca, hidrojeoloji

alanında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını

artırıcı bir faktör olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Hidrojeoloji mühendisliği programını bitirenler "Hidrojeoloji Mühendisi" unvanını almaya hak

kazanırlar.

Hidrojeoloji mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı

suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici

etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar.

Hidrojeoloji mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve regülatör gibi su

yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik

mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir.

Çalışma Alanları

Hidrojeoloji mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı

suyu kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan drenaj

problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (DSİ, MTA, Köy Hizmetleri,

İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler vb.), bu konularda danışmanlık ve

müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler.

 

HUKUK

Programın Amacı

Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin

birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak

anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda

araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma

özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar

hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

Gereken Nitelikler

Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji,

kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları

hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir

mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun,

sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma

gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli

niteliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın

konusuna göre genellikle "Hakim", "Savcı" ve "Avukat" unvanları ile çalışmaktadırlar. Bir

kısmı da "Danışman" olarak görev yapar.

Hakim mahkemede, vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları

çerçevesinde çözülmesine çalışır.

Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj

yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten

sonra Adalet Bakanlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer

atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında

önce başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik

dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir.

 

Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu

ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar),

maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır.

Hakimlerin, görevleri gereği, siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte

hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi, kendileri istemedikçe, hastalık veya yüz

kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa'da gösterilen yaştan önce işten

çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar.

Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla

uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol

gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı

kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır.

Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması

gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer.

Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye

başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk

müşaviri olarak görev alırlar.

Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir

kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma

olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine

bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye

meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

 

İÇ MİMARLIK
Programın Amacı

İç mimarlık programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun

olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı

ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İç mimarlık programında tasarlama, temel eğitim, teknik resim, insan-çevre ilişkileri, yapı,

güzel sanatlar, uygarlık tarihi, bina bilgisi dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, temeli

daha çok tasarıma, mekânın temel işlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümler araştırılır.

Mekâna özgü ekipmanların tasarımı yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bu alana girmek isteyen lise öğrencileri kendilerini özellikle resim, genel kültür, sosyoloji,

sanat tarihi ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler.

Ayrıca kişinin normalin üstünde bir akademik yeteneğin yanında, düzgün şekil çizebilme,

düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. İç mimar

toplumdaki tüm işlevler ile ilgili tasarımlara yöneleceği için genel kültürü geniş, yenilikleri

izleyen, insanlar arası ilişkilerde inandırıcı ve uyumlu olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İç mimarlık programında mezun olanlara "İç Mimar" unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye

Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar

mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer

alırlar ve mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını

hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her

türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar, endüstri içinde

mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması

ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç

mimarların uğraşlarıdır.

Çalışma Alanları

İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında

yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki

kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân

Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da

çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç

duyulmaktadır.

 

İKTİSAT

Programın Amacı

İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin

biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile

ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik,

istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı

öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü

geliştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme

yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma,

inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu

alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak

görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı

biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin

bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile

eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

 

İLETİŞİM SANATLARI

Programın Amacı

İletişim sanatları programının amacı, reklamcılık, halkla ilişkiler, kuruluşların çevre ile

ilişkilerinin düzenlenmesi, iletişim ve tanıtma sorunlarının çözülmesi alanında çalışacak

elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İletişim sanatları programında sosyoloji, genel psikoloji, kitle iletişim araçları, iletişim teorisi,

fotoğraf gibi temel dersler verilir. Öğrenciler öğrenimleri sırasında fakültenin grafik, serigrafi,

fotoğraf atölyelerini kullanabilmektedirler. Daha sonraki yıllarda animasyon, halkla ilişkilere

giriş, reklamcılığa giriş, televizyon tekniği gibi uygulamalı dersler görülür.

Gereken Nitelikler

İletişim sanatları programına ön kayıt sistemiyle öğrenci alınmaktadır. Halkla ilişkiler

reklamcılık alanında çalışacak kimselerin iş ve ticaret konusunda bilgili, uyumlu ve geçimli,

diğer insanlarla işbirliği yapabilen kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İletişim sanatları programını bitirenlere "Halkla İlişkiler Uzmanı" ve "Reklamcı" unvanı verilir.

Bölüm mezunları, kuruluşların tanıtma ve kamu ile ilişkiler sorunlarını, günümüz teknoloji

gelişmeleri ve kitle iletişim araçları yardımıyla çözebilecek uzmanlığı kazanırlar.

Çalışmaların amacı, kurumu tanıtmak, kuruma karşı ilgi uyandırmaktır. Bunun için tanıtıcı

rapor, bülten, broşür hazırlar; radyo, TV ve basın yoluyla halka duyururlar. Toplantı, sergi,

konferans düzenlemek görevlerini de yerine getirebilirler.

 

 

Çalışma Alanları

Bu programı bitirenler, kamu ve özel kesimde yer alan kuruluşlarda halkla ilişkiler ve

reklamcılık uzmanı olarak çalışabilirler. Bu görevlerinde örneğin, reklam ajansları için

kampanya hazırlamak, metin yazmak, yaratıcı çalışmalar yapmak gibi sorumlulukları

üstlenebilirler.

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

İlköğretimde matematik derslerinde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel matematik derslerinin yanı sıra öğretmen pedagojik formasyon ile ilgili dersler okutulmaktadır

Çalışma Alanları

İlköğretim okullarında matematik öğretmeni olanak görev yapabilirler.

 

İNGİLİZ DİL BİLİM

Programın Amacı

İngiliz Dil Biliminde; İngilizcenin yapısı ,grameri, kelimelerin kökenlerini diğer dillerle ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İngilizce dilbilgisi, çeviri, İngiliz Edebiyatının ana hatları, okuma-anlama, kompozisyon, İngiliz uygarlığı, 16.17.18.19. ve 20. YY. İngiliz Edebiyatı, Shakespeare, Viktorya dönemi romanı, edebiyat bilimi, metin açıklaması, ses bilim, yabancı dil öğretim yöntemleri, uzmanlık metinleri ve yazılı anlatım ve disertasyon gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, elçilikler ve turizm şirketlerinde çalışabilirler, öğretmenlik sertifikası olanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercim-tercümanlık görevlerinde bulunabilirler.

Okul ve büro ortamında; eğitimciler, yöneticiler, çevirmenler ve meslektaşlarıyla beraber çalışırlar.

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Programın Amacı

İngiliz Dili ve Edebiyatında ; İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İngilizce dilbilgisi, çeviri, İngiliz Edebiyatının ana hatları, okuma-anlama, kompozisyon, İngiliz uygarlığı, 16.17.18.19. ve 20. YY. İngiliz Edebiyatı, Shakespeare, Viktorya dönemi romanı, edebiyat bilimi, metin açıklaması, ses bilim, yabancı dil öğretim yöntemleri, uzmanlık metinleri ve yazılı anlatım ve disertasyon gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, elçilikler ve turizm şirketlerinde çalışabilirler, öğretmenlik sertifikası olanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercim-tercümanlık görevlerinde bulunabilirler.

Okul ve büro ortamında; eğitimciler, yöneticiler, çevirmenler ve meslektaşlarıyla beraber çalışırlar.

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere müfredatlarındaki İngilizce dil bilgisini verebilecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanır

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel derslerin yanı sıra, İngiliz Edebiyatı, Dilbilimi, çeviri, metinler gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

 

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü şartları yerine getirdikleri takdirde İngilizce Öğretmeni olarak atanırlar. İsterlerse İngilizcenin geçerli ve gerekli olduğu diğer alanlarda da (medya kuruluşları, ticari kuruluşlar, turizm işletmeleri vb.) çalışabilirler. Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sayıda öğrenciye burslu statüde destek sağlanır.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman,

kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi,

yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler

verilir. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı,

mukavemet ve topografya gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü

yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile

bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama

ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik

dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar.

Gereken Nitelikler

İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay

ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi

yetişmiş bir kimse olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde

de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde biraraya getirerek sentez yapabilme ve bundan

yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir.

Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini

başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye "İnşaat Mühendisi" unvanı verilir.

Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte

çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı

mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü

öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve

seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması beklenir.

Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının

dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve

personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı

denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde

gerçekleştirir.

Çalışma Alanları

İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü

uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları

şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri,

Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma

Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde

görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan

gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de

çalışabilirler.

 

İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI

Programın Amacı

İspanyol dilinin gramer yapısı, edebiyatı, kültürü, belli başlı akımlar ve yazarları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Dilbilgisi, dil uygulamaları, kültür tarihi, yazılı anlatım, sözlü anlatım, metin incelemesi, edebiyat tarihi, çağdaş edebiyat, yazarlar ve metinler gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Elçililikler, turizm kuruluşları, Dış işleri Bakanlığı ve yabancı şirketlerde çalışabilirler.

Büro ortamında; batı dilleri uzmanlarıyla birlikte çalışırlar.

 

İSTATİSTİK

Programın Amacı

İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama

yöntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı

istatistik adı altında iki alana ayrılır.

Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve

yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık

kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin

üzerinde çalıştığı alanlardır.

Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden

yararlanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı

önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer.

Uygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel

faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak

geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir,

geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

İstatistik programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve ilgili; matematiksel

kavramlar üzerinde düşünebilen, alanda yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip

olmalıdırlar. Sabır, ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama, yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip

olanlar bu alanda başarılı olabilirler.

İstatistik programındaki öğrencilere Etibank, DİE, PTT gibi kuruluşlar hizmet karşılığı burs

imkânı sağlamaktadırlar. Ayrıca TÜBİTAK üstün yetenekli ve başarılı öğrencilere karşılıksız

burslar vermektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İstatistik programını bitirenlere "İstatistikçi" unvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı

olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık

ilişkileri basite indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların

çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur.

Çalışma Alanları

İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve

uygulama. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi

duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı

istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb.

alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin

tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında

olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel

kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için

istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir.

 

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

İşitme engellilerin eğitimde görev alacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Bölümü seçmek isteyenlerin sabırlı anlayışlı,çocukları seven,özverili ve yardımı ilke edinmiş olmaları gerekmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Eğitim boyunca işitme engellilerin gelişimi, psikolojisi ve özel eğitimleri konularında teorik ve uygulamalı dersler okunur.

Çalışma Alanları

Mezunlar bu özür türü ile ilgili, eğitim kurumlarında ve hastanelerde uzman olarak görev yapabilirler.

 

İŞLETME

Programın Amacı

İşletme programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin

biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile

ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İşletme programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik,

istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı

öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü

geliştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme

yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma,

inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu

alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin işletme bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak

görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı

biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin

bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile

eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

İşletme mühendisliği programı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş

işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına

yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İşletme mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri

verilir. Daha sonraki yıllarda ise öğrenciler istatistik, bilgisayar programcılığı, ekonomi,

maliye, hukuk, sosyal psikoloji vb. alanlara ilişkin dersleri alırlar. Okutulan derslerin yüzde

36'sı temel mühendislik, yüzde 25'i işletmecilik ve yüzde 20'si sayısal derslerdir. Öğrenciler,

ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde, 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari

bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar.

Gereken Nitelikler

İşletme mühendisliği bölümüne girebilmek ve bu bölümde başarılı olabilmek için bir

öğrencinin üstün bir genel akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle sayısal düşünme

yeteneğine sahip, matematik, fizik, kimya gibi temel fen, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal

bilim derslerinde başarılı olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İşletme mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye "İşletme Mühendisi" unvanı verilir.

İşletme mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin

hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar; üretimin planlanması için

malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli

düzenlemeleri yapar.

İşletme mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki öteki işletme

faaliyetleri alanlarında çalışarak, sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi

görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu kadroların bir tür ara kesitini oluşturur.

İşletme mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir

endüstri mühendisine göre ise işletmenin para ve insan yönetimine çok daha fazla katkıda

bulunur.

Çalışma Alanları

İşletme mühendisliği Türkiye'de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir

sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden

olmaktadır.

Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük

fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme

mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır. Bu nedenle, mezunların

iş bulma olanakları oldukça geniştir.

 

İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Meslek liselerinde, meslek dersleri verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Alanları ve öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler okutulmaktadır

Çalışma Alanları

Meslek liselerinde öğretmen olarak görev alabilirler.

 

İŞLETME-İKTİSAT

Programın Amacı

İşletme programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin

biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile

ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İşletme programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik,

istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı

öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü

geliştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme

yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma,

inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu

alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin işletme bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak

görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı

biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin

bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile

eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

 

İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI

Programın Amacı

İtalyan dilinin gramer yapısı, İtalyan edebi eserlerinin ve yazarlarının tanıtılmasına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Dil uygulamaları, dil bilgisi, sözlü ve yazılı anlatım, metin okuma, kültür tarihi, çeviri, edebiyat tarihi, yazarlar ve metinler, 14. 16.yy. metinleri, 17.20.yy metinleri gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

İtalya ile bağlantısı olan şirket ve bankalarda, turizm kuruluşlarında ve İtalyan liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler.

Büro ve okul ortamında; batı dilleri uzmanları ve eğitimcilerle beraber çalışırlar.

 

JAPON DİLİ VE EDEBİYATI

Programın Amacı

 

Japon dilinin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı, Japon dilinin diğer dillerle ortak yönleri üzerine eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel derslerin yanı sıra Japoncanın öğretilmesi ve okutulması konularında dersler verilir.

Çalışma Alanları

Elçilikler, turizm şirketleri, çeviri büroları, Türk-Japon işbirliğinin gerçekleştiği alanlarda çalışabilirler. Pedagojik formasyona sahip olanlar öğretmenlik yapabilirler.

Büro ve okul ortamında;eğitimciler, yabancı dil bilenler ve yöneticilerle birlikte çalışırlar.

Mezunlar, turizm kuruluşlarında, elçiliklerde, çeviri bürolarında, Türk-Japon işbirliği ile yürütülen özel sektör alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerde bilimsel araştırmalara katılabilirler.

 

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde

gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve

değerlendirme çalışmaları jeodezi ve fotogrametrinin inceleme alanına girer.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Üniversitelerin jeodezi ve fotogrametri bölümlerinde lisans öğretiminin süresi 4 yıldır.

Öğretim süresince matematik ağırlıklı derslerden başka fizik, fotoğraf, ölçme ve yorumlama

teknikleri, bilgisayar gibi jeodezi ve fotogrametri çalışmalarında gerekli tüm konular

okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği eğitiminde başarılı olmak için matematik ve özellikle

geometri, fizik, kimya, jeoloji ve biyolojiyle ilgili, bu alanlarda iyi yetişmiş, üstün bir akademik

yetenek yanında özellikle sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmak

gereklidir.

Ayrıca, ölçmeler sırasında çoğu kez açık havada ve değişik iklim koşullarında çalışma

gerektiğinden jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin bedence sağlıklı olmaları ve açık

havada çalışmaktan hoşlanmaları beklenir.

Ölçme aletlerinin iyi kullanılabilmesi ve ölçmelerin hatasız yapılabilmesi bakımından el ve

göz işbirliği, jeodezi ve fotogrametri alanında çalışacak kişilerde aranan önemli

becerilerdendir.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ekip halinde çalışmayı gerektiren bir meslek

olduğundan bu alanda çalışan kimsenin sabırlı ve hoşgörülü olması da gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Jeodezi ve fotogrametri bölümünü bitirenler "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi" unvanına

hak kazanırlar.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak, iki kısımda

incelenebilir. Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin

inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için

konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp

haritalarının çizilmesi, yer kabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve

binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerinin yapılması

jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir. Ayrıca, denizlerin ve

akarsuların derinliklerini, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirlemek; denizaltı ve

deniz üstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını

saptamak ve bunları haritalarda göstermek de jeodezi mühendisliğinin görevleri arasındadır.

Şahıslara ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği zaman

jeodezi ve fotogrametri mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Jeodezi ve fotogrametri

mühendisleri verecekleri bilgilerle teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına

yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin hukuki

görevlerindendir.

Çalışma Alanları

Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar

planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüd,

coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler

jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bütün bu alanlarda yapılacak

çalışmalarda jeodezi ve fotogrametri mühendisi, bilgisine başvurulan önemli bir teknik

elemandır.

Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev

alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı

olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve fotogrametri

mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri,

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita

Müdürlüklerinde, belediyelerde görev alırlar. Bunların bazıları hem harita yapan hem de

kullanan kuruluşlardır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğine duyulan gereksinme son

yıllarda giderek daha çok hissedilmeye başlanmıştır.

 

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Jeofizik mühendisliği programı petrol, her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması,

bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye

başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği ile arazi çalışmaları yapılması, ayrıca

yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının

zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Eğitim programında, matematik, fizik, kimya, dinamik, statik, jeodezi ve topografya gibi temel

derslerin yanı sıra jeoloji ve jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek

dersleri, genel jeoloji, stratigrafi, petrografi, tektonik, maden jeolojisi, petrol jeolojisi,

mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise sismoloji,

sismik prospeksiyon, magnetizma, gravimetri jeofizik prospeksiyon (gravite-magnetik),

elektrik alan teorisi, jeofizik prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik), yer fiziği ve mühendislik

jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim

üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapılır.

Gereken Nitelikler

Jeofizik mühendisliği programına girmek isteyenlerin, normalin üzerinde bir genel akademik

yeteneğe sahip, temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan

hoşlanan, bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlara "Jeofizik Mühendisi" unvanı verilir. Jeofizik mühendisi, kendisine en yakın meslek

üyesi olan jeoloji mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile

kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur.

Jeofizik mühendisi arazide veya laboratuarda ölçü alır, gerekli düzeltmeleri uygular ve

böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla

daima keşif işi yapmaktadır.

Jeofizik mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki

petrol, cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina ve barajların zemin ölçüleri

gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır.

Çalışma Alanları

Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su

İşleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi,

Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri

ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.
 

KADIN;

İLAHİ ‘MEDDİN ‘CEZİRİDİR

20.03.2008 11:53:58
         
                
» Forum istatistikleri
» Foruma Açılan son 5 konu
Açan
» Seviye Renkleri » Forum istatistikleri
» Müslüman Bir Aile Kaç Çocuk yapmalıdır?..
halukgta
» DeskGate Firma ve Kurumlara Yönelik Uzaktan Yöneti..
Chikara
» İslam ı Yaşarken Yaptığımız Çok Büyük Yanlış...
halukgta
» Bir Erkek, Eşinin Yaptıklarından Sorumlumudur?..
halukgta
» Kuran da Selamlaşma Konusu...
halukgta
#Genel Sorumlular
@Yöneticiler
*Bölüm Editörleri
+Forum Editörleri
! Sohbet Yöneticileri
» Forumdaki 6 Kategoride 65 Forum var
» Bu forumlara açılan 4877 Konuya 4374 Cevap yazıldı..
» Kadromuz : 14
» #nadir  » #kadir  » #buraking7  » #oguz  » #frtyrlmz  » @onrcan101  » @SysTem06eXe  » @geograpia  » +elixcr  » +Smyra  » +cnstlu  » +hatice06  » +edali  » +TUNA 
» Kimler Bağlı : 0
 Bağlı üye yok..
» IP No : 54.224.10.22
» İyiki Doğdunuz : 0
» Bugün Giren Üyeler : 0
2oo6-2oo7 © Copyright derspc.com
DersPc © 2oo6-2oo7 ByCafer & Aspsitem tarafından üretilip geliştirilmiştir.
SiteTR Ders Pc Bilgisayar Döküman Deposu