» Bilgisayar İle İlgili Herşey Burada
Lang
Tarih:   27 Haziran 2016  Pazartesi
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Forum Rss
   
   
   
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :     Yeni Kayıt&?ifremi Unuttum
 
 
» [ Ders Pc Forum ] [ Yazılar ] [ ŞEYTAN MELEK VE BATIL İNANÇLAR ] 1 Kişi okuyor
Kimler Okudu : 20 oyku_35, demett, golge, mucoo, emo_06, esra, irfan, ragnorak, ayetullah, burcak, shadow, yasminelif, oytun, kadir, kozan71, semerkand, sHAKBILEN, nadir, Misafir, yakup_kutluca,
yakup_kutluca
[Başçavuş]MSN : Yazmamış
Yaş : 25
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 175
Giriş sayısı : 270
Puanı : 5
Konudan aldığı puan : 1
Puan verenler
Konuya Puan ver
Olgunluk                      Puan Ver
35%
Aktiflik
27%
Verimlilik
0%
emo_06,

                                                                         MELEKLER KİMDİR”

 Bunun için Kutsal Kitap onlardan "görevli ruhlar" diye sözeder Melekler her alanda insanlardan çok üstün ve görkemlidir, ama hiçbir zaman Tanrı gibi her şeye kadir ve her şeyi bilen değildirler. Kutsal Kitap meleklerin insanlardan "güç ve kudrette daha üstün olduklarını" bildiri.Meleklerin görkem i hakkında yine şu ayetleri okuyabilirsin Melekler insanlara nazaran daha hikmetlidirler, ama Tanrı gibi her şeyi bilemezler Kutsaldırlar itaatlidirler alçakgönüllü olup günahkar insanların tövbe edip, Tanrı'ya yönelmesinden sevinç duyarlar Akılda bulundurmamız gereken diğer bir konu da melekler arasında mevcut olan mükemmel tertip veya hiyerarşidir. Melekler arasında çok güzel bir düzen ve organizasyon vardır. Bunun için Kutsal Kitap bu teşkilatlanmış melekleri "Rab'bin ordusu" diye niteler. Tanrı, farklı melekleri farklı hizmetler için görevlendirmiştir. Örneğin Mikael , Rab'bin melek ordu-sunun baş yönlendiricilerinden ve İsrail halkının korunmasından sorumlu olan bir melektir Kerubimler, Tanrı'nın cennetini ve tahtını korumakla görevlidir Serafimler de gökte Tanrı'ya sunulan tapınış hizmetlerini yönlendirirler Kutsal Kitap meleklere, onların kimlik ve karakterini yansıtan birçok isim verir: "Hizmetçi ruhlar", "rüzgarlar" "Tanrı'nın ve Mesih'in melekleri", "Tanrı'nın oğulları"ilahlar", "kutsallar" "koruyucu melekler", "haberciler", "reisler" "yönetim ve hükümranlıklar."

MELEKLERİN YARATILIŞ AMACI NEDİR ?

Meleklerin yara tılışının başlıca amacı insanın da olduğu gibi, Tanrı ve Mesih'e hizmet sunmak, tapınmak ve yüceltmektir. Onlar, Tanrı'nın irade ve maksatlarının yerine getirilmesi işinde Tanrı'ya eşlik edip, O'nun tarafından özel bir şekilde kullanılırlar. İbraniler mektubunun bildirdiği gibi onlar Tanrı'nın "hizmetçi ruhlarıdırMelekler birçok olay, insan ve milletler hakkında alınan Tanrısal karar ve yargıları yerine getirip, insanlara Tanrı'nın bereket, uyarı, yıkım, peygamberlik gibi birçok mesajını iletmekle yükümlüdürler aynı zamanda meleklerin Esinleme kitabındaki yargılarda oynadıkları rollere de bakınızTanrı'nın kurtarma programı sonuçlandığında meleklerle insanlar arasında daha yakın bir bağ oluşup, birlikte Tanrı' nın ruhsal ailesini oluşturacaklar

Meleklerin ikinci büyük vazifesi Tanrı hizmetçilerini çeşitli tehlike ve Şeytansal tuzaklardan koruyup, görevlerinde onlara destek ve yardımcı olmaktır. Yine İbraniler kitabının bildirmiş olduğu gibi

"Bütün melekler, kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlardır."

  

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir.

Kelime olarak şeytana inanma,tanrı diye tapınma anlamına gelen satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi - Hırıstiyan din tahakkümüne ve özelliklede Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Buna Modern Protesto Hareketi demekte mümkündür. Bu hareket başta Hırıitiyanlık omak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil eder. Dolayısıyla, başta İngiltere, Fransa, ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde özelliklede Amerika 'da ortaya çıkan, oradan diğer ülkelere yayılan Satanizm; Şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak dinin ve dini olan herşeyin karşısında, fakat şeytanın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Modern Satanizm ABD 'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

-Mutluluğu, barışta değil zaferde ara.

-Yeni bir şey yaratacaksan, eskiyi tamamen yok et.

-Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.

-Her zaman yapılmamışı keşfetmek için, daha fazla çalış.

-Boyun eğmektense, öl.

-Demircilik, ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Ancak ölüm getiren kılıç, bir sanat şaheseridir.

-Her şeyin üstünde başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık (Kendini aşmayı öğren).

-Yaşayanların kanı, yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.

-Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi, daha uzakları görebilir.

-Sevgiyi bir kenara atma. Fakat onu her zaman tehdit et; çünkü o bir sahtekârdır.

-Bütün büyük olan şeyler, acı üzerine kurulmuştur.

-En önde olmaktan çok, en üstte olmaya çalış. Çünkü büyüklük orada yatar.

-Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.

-Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.

Bütün bu temel düsturlara baktığımızda, Satanizm'de gücün, güçlü olmanın, başarının, insanın dilediğini yapmasının, ölümün ve öldürmenin, bütün insanî duyguları reddetmenin, her türlü kurala başkaldırma ve isyanın en önde geldiğini görürüz. Satanizm'in temellerini başka ve daha felsefî ifadelerle açıklayan bir başka metinde ise, bu düsturlar şu şekilde ortaya konmaktadır:

-Satanizm, sana kendini sakınmayı değil, istediğini yapma özgürlüğünü sunar.

-Satanizm, sana ruhsal boş umutlar, hayaller yerine hayatî varoluşu sunar.

-Satanizm sana, iki yüzlü bir şekilde kendini aldatmak yerine, saf aklı sunar.

-Satanizm sana vurana öbür yanağını dönmektense, intikam alacak gücü sunar.

-Satanizm sana der ki: İnsan, diğer dört ayak üstünde yürüyen hayvanlardan, bazen daha iyi, sık sık daha kötüdür. Zekâ gelişimi ve ayırt edebilme yeteneğinden dolayı, insanoğlu bütün hayvanlardan daha vahşi olabilir.

-Satanizm sana, günah diye tabir edilen her şeyin aslında fiziksel, duygusal ve zekâsal birer zevkten ibaret olduğunu söyler.

-Satanizm, kendin için yaptığın ve zevk aldığın şeyleri onaylar ki, bunun farkına varan ve uygulayan kişi satanisttir.

-Satanizm'de günah kavramına gelince, diğer dinler, insanların nefsaniyeti gereği yerine getirmekte zorlandığı bazı yasaklar koymuştur. Satanizm'de ise, bu yasakları yerine getirmeye çalışmanın adı günahtır.

                                                                     ŞEYTAN

   Şeytan, hatasını anlayıp tevbe ederek suçunu affettirme yoluna gitmedi Bilakis daha da azgınlaştı. Kendisine, kıyamete kadar meşgul olabileceği bir hedef seçti. Bu insandı.                                                                 

"İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi. "

O bilinen vakte kadar mühlet müsadesini alan İblis Ya Rabbi! dedi, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki veya azgınlığıma hükmetmen sebebi ile; yani Allah katından kovulmuş, iyilik ve rahmetten uzaklaştırılmış bir melûn, böyle bir mühlet müsaadesini elde edince şımarır da onu azgınlığa bir teşvik vasıtası olarak kabul eder. Böyle şımartman hakkı için veya çamurdan yaratılanı küçümseyip secdeetmediğimden dolayı benim azgın âsi olduğuma hükmetmenden dolayı mutlaka ben, yeryüzünde onlara süsleme yapacağım. Yani maddelerini bahane ederek o kuru çamuru, o kokar balçığı, onlar için süsleyip insanlığın esas yükselmesine vesile olan ruhtan daha hoş, daha süslenmiş, daha kıymetli göstereceğim. Ve mutlaka hepsini azdıracağım.

Ayetdende anlaşılacağı  gibi şeytana, Allah'ın halis kulları üzerinde etki olabilecek hiç bir güç verilmemiştir. Binanyaleyh düşüncesinde, yaşayışında ve huyunda şeytana karşı olan insan, "Allah'ın kulu" sıfatını koruyacaktır. Şeytana ait bir vasfı taşıyan kimsede ise, şeytandan bir haslet var demektir. Kötü ruhun, kötü birinin, kötülüğe teşvik edenin, kötülüğün temsilcisinin, karanlık ve delaletin önderinin, Allah'ın ve O'nu seven, O'na kullukta bulunan  herkesin büyük düşmanının müşahalaştırılmış şekli veya  kötülüğün sembolü olmuş varlık. Evren'de Hz. Adem (a.s.)'den önce yaratılmış melek ve cin adında iki varlık mevcuttu. Şeytan, cin denen varlık grubuna mensup idi. Yüce Allah'ın Adem'e secde emrine karşı gelip isyan ettiği için ilahi rahmetten kovulan ve insanların amansız düşmanı olan, cin taifesinin inkarcı kesiminden gizli bir varlıktır.  Hz.Adem'e (a.s) karşı büyüklük taslaması ve secde emrine isyanı neticesinde ilahi rahmetten ebediyen kovuluşu "İblis" adını almasına sebep oldu. O'nun küfrü inkar şeklinde olmayıp, emri yerine getirmeyi kabul etmeme ve itiraz şeklindedir.

Şeytan ile Hz. İsa (a.s):Hz. İsa (a.s) yarım kerpici başının altına koymuş, yatıp uyumuştu. Uyanıp gözlerini açtığında İblis'i başında bekler buldu. Ona. A melun başımda ne bekliyorsun? diye sordu.İblis ona dedi ki: Başının altına koyduğun benim kerpicim. Bütün dünya benim malım olduğuna göre, bu kerpiç parçası da benim malımdır demektir. Madem ki malımı kullanıyorsun bana ortak oldun demektir.Hz. İsa (a.s) kerpici başının altından aldı, fırlatıp attı. Yeniden uyumaya niyetlendi. İblis de savuştu gitti.Ey dünya dertleriyle üzülen, ip gibi eğilip bükülen adam! Madem sonunda herşeyi arkanda bırakıp gideceksin, açgözlülük yapmanın, durmadan mal yığmanın ne âlemi var?

                                                                                             BATIL İNANÇLAR

 

İlk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. Bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. Çoğu psikolojik olarak bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten bir şekilde inanırlar. Bana soracak olursanız batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gereken şeyleri öğretmeyi korkutarak s
♣Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
♣Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
♣Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
♣Makası açık bırakmak düşmanlarınızın sizin hakkınızda konuşmasına neden olur.
♣Gece tırnak kesilmez, ıslık çalınmaz, sakız çiğnenmez.
♣Gelinin ayakkabısının altına kimin ismi yazılırsa en kısa zamanda ismi yazılan kişi evlenir.
♣Birisi uzunca vakit eve dönmezse veya kaybolmuşsa ayakkabısına tuz dökülür.
♣Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.
♣Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
♣Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
♣Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
♣Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
♣Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.
♣Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
♣Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
♣Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
♣Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
♣Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
♣Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmeza zamanda evine ger
i dönerağlamaktır.

YAKUP_________________

 kadir : 17.12.2007 17:47:22 Tarihinde bu mesajı düzenledi..


..:::::::::::::::::::::::::By:::yakup:::::::::::::::::::::::::::::::....

06.11.2007 16:44:39
         
                
» Forum istatistikleri
» Foruma Açılan son 5 konu
Açan
» Seviye Renkleri » Forum istatistikleri
» Müslüman Bir Aile Kaç Çocuk yapmalıdır?..
halukgta
» DeskGate Firma ve Kurumlara Yönelik Uzaktan Yöneti..
Chikara
» İslam ı Yaşarken Yaptığımız Çok Büyük Yanlış...
halukgta
» Bir Erkek, Eşinin Yaptıklarından Sorumlumudur?..
halukgta
» Kuran da Selamlaşma Konusu...
halukgta
#Genel Sorumlular
@Yöneticiler
*Bölüm Editörleri
+Forum Editörleri
! Sohbet Yöneticileri
» Forumdaki 6 Kategoride 65 Forum var
» Bu forumlara açılan 4877 Konuya 4374 Cevap yazıldı..
» Kadromuz : 14
» #nadir  » #kadir  » #buraking7  » #oguz  » #frtyrlmz  » @onrcan101  » @SysTem06eXe  » @geograpia  » +elixcr  » +Smyra  » +cnstlu  » +hatice06  » +edali  » +TUNA 
» Kimler Bağlı : 0
 Bağlı üye yok..
» IP No : 54.166.141.173
» İyiki Doğdunuz : 0
» Bugün Giren Üyeler : 0
2oo6-2oo7 © Copyright derspc.com
DersPc © 2oo6-2oo7 ByCafer & Aspsitem tarafından üretilip geliştirilmiştir.
SiteTR Ders Pc Bilgisayar Döküman Deposu