» Bilgisayar İle İlgili Herşey Burada
Lang
Tarih:   13 Aralık 2017  Çarşamba
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Yazı Rss
   
   
   
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :     Yeni Kayıt&?ifremi Unuttum
Menü
Döküman İndir
» Donanım Dökümanları
» İnternet Hakkında
» İşletim Sistemleri
» Makromedia Dökümanları
» Office Dökümanları
» Programlama Dilleri
» Program Kodları
» Sınav ve Ödevler
» Video ve Resim Programları
» Web Dökümanları
» Sunular&Slaytlar
» Yıllık Plan ve Zümreler
» Megep Modülleri
Oyunlar
» Oyunlar
Araçlar
» Forum Aboneliğim
» Son Değişiklikler
» Ziyaretçi Defteri
» Yönetim
» Öneri Gönder
Eğlence
Bağlantılar
» Sırapınar Köyü
Anket
Öğretmen olsanız branşınız hangisi olsun isterdiniz?
Bilgisayar(44%)
Matematik(16%)
Beden Eğitimi(8%)
Edebiyat(7%)
Tarih-Coğrafya(6%)
Fen dalları(5%)
Diğer(4%)
Sınıf(4%)
Müzik(4%)
3295 - Katılım
( Sonuçlar )
» SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
//-->

[CODE]

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Genel Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklu öğrencilerin okula alınmaları Bakanlığın iznine bağlıdır).

2. Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretimi ve yürütülmesine elverişli olmak (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında okul müdürlüğünce tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz.

3. Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak (öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişkileri kesilir).

4. Sabıka kaydının bulunmadığını, yerel Cumhuriyet Savcılığından alacağı belge ile kanıtlamak (okula kayıt sırasında istenir). Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan yaptırım veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak. Kamu haklarından yasaklı olmamak.

5. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, sahtecilik, irtikâp, ihtilâs, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

Sağlık meslek liselerinin öğretim süresi 4 (dört) yıldır.

Özel Şartlar:

1. 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görüyor olmak. 

2. Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 16 (on altı) yaşını bitirmemiş olmak veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmek.

 

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Sosyal Bilimler Lisesinde sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanıyor.

Kuruluş Amaçları:

1. Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

2. Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,

3. Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

4. Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

Sosyal Bilimler Lisesinin İmkânları:

İstanbul'da açılan bu okulun 800 kişilik konferans salonu, 1000 kişilik spor salonu, 300 kişilik yatakhanesi bulunuyor. Okul yatılı ve karma eğitim yapıyor. Okulda en az 2 dil mutlaka öğretiliyor. Öğretmenler Milli Eğitim camiasından seçiliyor. Bu okulda ders vermek isteyen üniversite öğretim görevlilerine de okulun kapısı açık. Bu okulun kendine özgü belli bir yönetmeliği bulunuyor. Ders kitapları, klâsik ders kitapları şeklinde değil. Okul şekli de klâsik okul gibi değil. Bir derste bir konumda olan sıralar, başka derslerde başka konumlarda olacak şekilde düzenleniyor. Okul ilk kez 2003–2004 yılında hazırlık sınıfına öğrenci aldı. Okulda 24'er kişilik 4 sınıf bulunuyor.

 

Sosyal Bilimler Lisesinin Öğrenci Alım Şekli:

Sosyal Bilimler Lisesi, Liselere Giriş Sınavı’yla (OKS) Türkçe matematik puandan öğrenci alıyor. Bu okula başvuran öğrencilerden OKS' ye girmiş olması, ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yılsonu ortalamasının en az 4 olması şartı arandı.

Sosyal Bilimler Lisesinin Eğitimi:

Sosyal Bilimler Lisesi yabancı dili İngilizce hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süresi bulunan, sınıf mevcutları 24 olan, dört şubeli (4x24=96), karma-yatılı bir okuldur. Yani bu okul, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 4 yıllıktır. Okulda dil dersleri, insan ve toplum üzerine psikoloji, tarih, ekonomi gibi dersler bulunuyor. Sosyal bilimlerin ağırlıkla okutulacağı lisede öğrencilere uluslar arası denkliği olan bir diploma verilecek.

Sosyal Bilimler Lisesine Başvuru Şartları:

1. 2007–2008 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden; 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yılsonu notlarının  aritmetik   ortalaması  en az “4.00” olanlar başvurabilirler.

2. İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKS) yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8. sınıfta bulunanlara yukarıdaki başvuru şartı uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartlar sadece o sınıf için aranır.

3. Sınav sonucunda sosyal bilimler lisesini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; 2007–2008 öğretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir. Öğrenciler birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde hazırlık+4 yıl süreyle öğrenim göreceklerdir.

 

POLİS KOLEJLERİ

Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı sınavla yapılmaktadır. 1.sınav olan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı M.E.B tarafından OKS sınavı ile birlikte yapılmaktadır. 2.sınav Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olanların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Koleji Giriş Sınavıdır.

Polis Koleji Giriş Sınavı da her yıl Ağustos ayı içerisinde üç ayrı sınavla yapılmaktadır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı(test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.

Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili sorumluluk OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait olacaktır. 

Polis Koleji Başvuru Şartları:

Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veya affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.

3. 4 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Ek-2'de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

4. Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 1 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak , “1 OCAK 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak

5. Öğrenime ara vermemiş olmak,

6. Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,

7. İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Koleji Giriş Sınavında aranır)

8. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

9. Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.

10. İlköğretim Okulu 8.sınıf öğrencisi olmak.

Polis Kolejlerine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.

Polis Kolejlerine Alınacak Aday Öğrencilerin Dağılımı:

Koleje alınacak bayan ve erkek öğrenci sayısı Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Kolejin kapasitesi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir. Bayan öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Ankara Polis Kolejinde yaparlar.

Polis Kolejlerine 2007–2008 eğitim-öğretim yılı için Ankara Polis Kolejine 167 erkek 8 kız olmak üzere 175 öğrenci, Bursa Polis Kolejine de 75 erkek öğrenci olmak üzere Kolejlere toplam 250 öğrenci alınacaktır.

2007 yılında OKS sınavı ile birlikte yapılan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının yirmi katına kadar aday başarılı sayılacaktır.

Polis Koleji Aday Tespit Sınav sonucunda Polis Kolejini tercih eden erkek ve kız öğrencilerin puanları ayrı ayrı hesaplanır.

OKS ile birlikte yapılacak olan Polis Koleji Aday Tespit Sınav sonucuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru Kolejlere alınacak; 242 erkek öğrenci için (bunun 20 katı kadar aday başarılı sayılacaktır) 4840 erkek aday, 8 kız öğrenci için ( bununda 20 katı kadar aday başarılı sayılacaktır) 160 kız olmak üzere toplam 5000 öğrenci Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılmaya hak kazanmış olacaktır.

Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

Adayın;

Başvuru işlemleri belirtilen sürede gerçekleşmemiş ve/veya elektronik ortamda okul müdürü tarafından onaylanmamışsa,

Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

Aday sınav ücretini belirtilen bankalardan birine zamanında yatırmamışsa,

OKS Başvuru işlemleri sırasında "Polis Koleji Aday Tespit Sınavı'na" işaretlememişse.

Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Değerlendirmesi:

Polis Koleji Aday Tespit Sınavının değerlendirilmesi OKS-TM puanı kullanılarak erkek ve kız adaylar için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 

Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Sonrasında Yapılacak İşlemler:

OKS ile birlikte yapılan Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olan adayların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir,

1. Polis Koleji Aday Tespit Sınav sonuçları ilgili internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra Başarılı olmanız durumunda İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine başvurunuz,

2. Aday Tespit Sınavında başarılı olan adaylar ÖĞRENİM DURUM BELGESİNİ bilgisayar çıktısı olarak alacak, en son öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine doldurtup onaylattıktan sonra Ankara'da yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat aşamasına getireceklerdir. Öğrenim Durum Belgesini getirmeyen adaylar ikinci sınav aşamasına alınmayacaklardır.

3. Polis Koleji Aday Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şubelerinde tebellüğ ettikleri belgelerle ve spor malzemeleri ile birlikte belirtilen tarihte Ankara Polis Kolejinde hazır bulunacaklardır,

4. Polis Koleji Aday Tespit Sınavında Başarı olan adayların OKS sınavı giriş belgesini, Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde 2. aşama sınavı olarak yapılacak olan Polis Koleji Giriş Sınavına da getirmesi zorunludur.

5. Polis Koleji Aday Tespit Sınavı'nda başarılı olup Polis Koleji Giriş Sınavına gelecek olan adayların Nüfus cüzdanlarını fotoğraflı olarak yeniletmeleri gerekmektedir.

6. Polis Koleji Giriş Sınav aşamasında adayların fotoğrafsız ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.

Polis Kolejlerine Girişte Sağlıkta Aranan Şartlar:

Polis koleji aday tespit ve polis koleji giriş sınavlarında başarılı olan aday öğrencilere okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır. Polis kolejine alınacak öğrencilerde görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam (gözler derecesiz “her iki gözde 0 derece”) olacaktır. Ayrıca aday öğrencilerin emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğindeki diğer şartları taşıması gerekmektedir.

Not:Polis Koleji Giriş Sınavı mülakat aşamasında Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti, yüzde ve görünen yerlerde eşkal belirleyici iz, ağız, diş ve çene yapısındaki bozukluk ve gözlerin kusursuz (görme her iki gözde ihtilafsız tam olacak) olması gerektiğinden mülakat sınavında ve sonrasında aday öğrencilere aldırılacak olan sağlık kurulu raporunda elenmemeleri için başvurular esnasında sağlık ile ilgili kısımları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir .

Adaylar Sağlık Yönünden 04 Ağustos 2003 Tarih Ve 25189 Sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre EK-2 'de belirtilen SAĞLIK ŞARTLARINI taşımaları gerekmektedir.

Polis Kolejine Giriş Sınavı:

Polis Kolejine Öğrenci alımının ikinci aşaması olan ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Koleji Giriş Sınav aşaması ile ilgili olarak;

Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olan adaylar, Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır.

Mülakat Sınavı 

Beden Eğitim Sınavı 

Yazılı (test) Sınavı

Not: Polis Koleji Giriş Sınavında başarılı olan aday öğrenciler puan ve tercih durumuna göre Polis Kolejlerine yerleştirilecektir

•  Polis Koleji Giriş Sınavı: “Polis Koleji Aday Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar ayrıca; Polis Kolejinde Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaktır.

1.Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getirecektir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.

2.Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaktır.

Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavları, aşağıda belirlenen istasyondan oluşan parkurda zamana karşı yapılacaktır.

Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaklardır. Adaylar sırasıyla;

1- SIÇRAMA (1. İstasyon) : Jimnastik sırasına tutunarak veya tutunmadan erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beş) kez ayakları ile sağa sola sıçrama haraketi yapacaktır.(Jimnastik sırası 40 veya 50 cm yüksekliğinde 30-40 cm genişliğinde sıra veya sehpa olabilir.)

2- DÜZ-TERS TAKLA (2.İstasyon) : Sıçrama istasyonunu tamamlayan aday, yer minderinden öne doğru bir düz takla atacak, minderden inmeden geriye bir ters takla ile dönecektir.

3- ŞINAV (3.İstasyon) : Vücudunun hiçbir yerini dışarı çıkarmadan, vücudunu dik vaziyette tutarak sadece kollarını açmak ve kapamak sureti ile erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beş) adet şınav yapacaktır.

4- MEKİK (4.İstasyon) : Sırt üstü yatarak bacakları kırılmadan ve mindere yapışık vaziyette eller ensede olacak şekilde yüzünü dizlerine değdirerek erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beş) kez mekik hareketi yapacaktır.

5- 25 METRE KOŞU (5.İstasyon) : Mekik hareketini tamamlayan aday süratle bitiş çizgisine kadar koşacaktır.

Koşunun bittiği yerde kronometre ile tespit edilecek süre adayın puanının belirlenmesinde kullanılacaktır.

3.Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kağıtları optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır

Polis Kolejine Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylara Sınavlar Sonrasında Yapılacak İşlemler

1. Başarılı Adayların İntibak Eğitimine Alınması

Polis Koleji Giriş Sınavlarına katılan ve sınav sonucunda başarılı olan adaylar kendilerine ilanen duyurulacak olan tarihte Ankara Polis Koleji'nde başlayacak olan intibak eğitimine alınacaktır. Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra üç hafta süreyle Ankara'da kalacak şekilde hazırlıklı gelmesi gerekmektedir.

Koleje girmeye hak kazanan adaylar Genel Müdürlükçe tespit edilecek takvime göre Polis Kolejinde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır. İntibak eğitiminde adayların beslenme, barınma ve sağlık kurulu raporları giderleri ile bu süre içerisindeki tedavi giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce sağlanır.

İntibak eğitiminde adayların, Polis Kolejine intibak ve uyum süreçleri gözlenecek ve Sağlık Yönünden 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları Polis Koleji Müdürlüğünün aldıracağı ve işlemlerini takip edeceği sağlık raporu ile sağlık durumları tespit edilecektir. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler, Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

2. Başarı Listesinin Tanzimi ve Kolejlere Yerleştirilmesi

Polis Koleji Giriş Sınavı başarı listesi ve aday öğrencilerin kolejlere yerleştirilmesi Polis Koleji Giriş Yönetmeliği Başarı Listesinin Tanzimi başlıklı 16.maddesi hükümlerine göre “ Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak bayan ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere başarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.

Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile beden eğitimi, matematik, fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır.

 (Değişik üçüncü fıkra: RG-29/06/2005-25860) Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur'a ile belirlenir.

Başarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.

(Ek fıkra:RG- 29/06/2005-25860) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri Sınav Değerlendirme Komisyonunca sağlık raporlarının sonuçlarına göre intibak eğitiminin son günü yapılır. Yerleştirme işlemi adayların Polis Kolejinde yapılan sınav sonucu düzenlenen başarı listesindeki sıraları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır. İntibak eğitiminden sonra kendisine sıra gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.” yapılmaktadır

3. Adayların Geçici Kayıtlarının Yapılması

İntibak eğitiminin sonunda sağlık yönünden “Polis Koleji Öğrencisi Olur” raporu alan adaylar, Kolejin eğitime başlama tarihinden en çok bir hafta öncesine kadar ailelerinin yanına gönderilir. Kolejde hazır bulunma tarihi, öğrencilere tebliğ olunur.

Kolejde eğitime başlayacak öğrenciler istenilen belgeleri getirmek zorundadırlar. Aday öğrenciler istenilen belgeleri getirdikten sonra yeni Eğitim ve Öğretim yılı için Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

 

ASKER LİSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

Askeri Okullar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı parasız yatılı okullardır

Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

1. TC. Vatandaşı ve erkek olmak

2. Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak

3. Kendisinin, anne, baba ve kardeşlerinin;

Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve bu faaliyetlere karışmamış olması

4. Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmaları,

5. Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmaları

6. Dürüst bir yaşam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiillerde bulunmamaları

7. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonunda şüpheli yada sakıncalı hallerin bulunmaması

8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış ya da para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak;

9. Okuduğu okullardan ahlak ve disiplin sebepleri ile çıkarılmamış olmak

10.Okula karşı uygun nitelikte (Dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek.

Sağlık İle İlgili Koşullar:

1. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak;

2. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak.)

3. Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak.

4. Her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.

5. Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak

6. Ağırlığı, boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alındığında, bu rakamdan en çok 5 kg.' a kadar (5 kg. dahil) fazla, en çok 15 kg.' a kadar (15 kg. dahil) eksik olmak.

7. Sevk edileceği Askeri Hastane'den "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak.

8. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, söyleyiş bozukluğu vb. olmamak)

9. Boy ve Yaş İle İlgili Koşullar

Yaş ve boy (ayakkabısız) aşağıda belirtilen sınırlar içinde bulunmak.

YAŞ

ASGARİ BOY

13

145 cm

14

152 cm

15

157 cm

16

161 cm

17

166 cm

10.Hazırlık sınıfı okuyanlar için en fazla 17 yaşında (veya daha genç doğumlu) diğerleri için 16 yaşında (veya daha genç doğumlu) olmak.

 

 

 

 

Öğrenim İle İlgili Koşullar:

1. Özel okullar ve yurtdışındaki okul mezunları için bu okulların mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okulları ile denkliğini belirten MEB'ce onaylanmış belge ile başvuruda bulunmuş olmak.

2. Okul bitirme dereceleri (Son 5 yılın ortalaması); Askeri Liseler için en az 3,50 Astsubay hazırlama okulları iin en az 3.00 olmak (Şehit/vazife malülü, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, ve er çocukları ile öz kardeşlerinde ve muvazzaf / subay / astsubay çocuklarında, belirtilen okul bitirme dereceleri aranmaz. Bunların haziran döneminde doğrudan mezun olmaları yeterlidir.)

UYARI !

Giriş koşullarını taşımadıkları halde, yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek / düzenleterek askeri okullara kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim-öğretim süresi içerisinde tespit edildiğinde, okuldan ilişkileri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Askeri Lise ve Astsubay Hazırlama Okulu Giriş sınavlarına katılacak adaylara son sınıfta her ne şekilde ve şartta olursa olsun öğrenimine ara vermiş ve bütünlemeye kalmış olanlar ile son sınıfı öğretmenler kurulu kararı ile geçenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

SPOR LİSELERİ

 

Öğrencilerin;
-Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,
-Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,
-İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,
-Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,
-Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini,
sağlamak amacıyla açılmıştır.

Okula, ilköğretimi o yıl bitiren öğrenciler arasından yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
2004–2005 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamak üzere Erzurum, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde açılmıştır.
Öğrencilerin 372’si erkek, 118’i (% 16.7) kızdır.
Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48’i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
İlköğretim üzerine en az üç yıl süreli yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.
Öğretim süreleri 3 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi, 2005–2006 öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.

 

 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

 

Amaçları

Kültür ve sanat bir milletin kimliğidir. Bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Sanat eğitimi ve etkinlikleri, çağdaşlaşmayı ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan bilimsel ve teknolojik çalışmaları da içerir.

Genç kuşakları; özgür düşünebilen, ön yargısız, yeniyi arayan, deneyen kişiler olarak yetiştirmek gerekir. Demokratik toplumlar özgür düşünüp yaşatabilen bireylerle kurulabilir ve yaşatılabilir. Çağın ileri uygarlık düzeyine damgasını vuran milletler bu ilişkiyi çok önceden görmüşler ve bu yönde eğitim kurumlarında bireyleri araştıran, deneyen, yaşatan, bulan kişiler olarak yetiştiren yeni programlar uygulamış ve bunlara yer vermişlerdir.

Milli Eğitim Temel Kanunu, Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamıştır. Belirlenen amaçları gerçekleştirme yönünde "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri" kurulmuştur.

Amaçları;

Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek,

Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek,

Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihi yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmaktır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler ;
Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine,
Güzel sanatlar fakültelerinin
- İç Mimarlık, 
- Resim, 
- Heykel, 
- Seramik, 
- Grafik, 
- Tekstil, 
- Sahne Dekorları, 
- Kostüm, 
- Fotoğraf, 
- Endüstri Ürünleri tasarımı, 
- Nefesli Çalgılar, 
- Vurmalı Çalgılar, 
- Sinema ve Televizyon bölümlerine 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler ;
Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının
- Orkestra Şefliği, 
- Piyano Ana Sanat Dalı, 
- Üflemeli Çalgı, 
- Müzikoloji, 
- Sahne Sanatları bölümlerine, 
başvurabilirler

Giriş Koşulları:

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir:

1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;

a) Diploma notu en az 3.00,
b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,

olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler.

2. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8'inci sınıfa kaydolan öğrencilerden, diploma notu 3.00 ve gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8'inci sınıfa ait yılsonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır.

3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler, denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yılsonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öğrenciler; diploma notunun en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu, belgelendirerek, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne başvurabilirler.

 

ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ

İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerine Başvuru Şartları:

1. 2007–2008 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecektir.

2. Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak. Anadolu meslek liselerinin Plastik Sanatlar, Tekstil (Tekstil Tasarım dalı), Tekstil (Terbiye dalı), Grafik Tasarım, Seramik, Resim, İç Mekân Tasarımı, Restorasyon alan/dallarında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu   6. ve 7. sınıflarda resim dersinin yıl sonu notunun  her sınıf için  en az  “iyi” derece olması gerekir

 

[/CODE]


 Yazan : TUNA | Okunma : 66451 | Yorum ( 0 ) | Oy:  | Bu içeriğe oy verin | Arkadaşıma Gönder |
Hit Menü
Hit dosyalar
» Access örnekleri (3630)
» Office 2007 Anlatım (1902)
» Microsoft excel ders (1314)
» Access (1103)
» microsoft access pdf (985)
» Visual Basic örnek (862)
» Bilgisayar donanım n (647)
» Dreamweaver Dökümanı (623)
» Microsoft Word (596)
» Word İle İlgli Bilgi (462)
Hit haberler
» Asker kaçakları Face (10029)
» MSN’de sesli şakalar (9086)
» Fener'in sitesi (8277)
» MSN hırsızına tokat (7494)
» 4 TB kapasiteye sahi (7147)
» Suyla çalışan telefo (7043)
» Vay canına şu işe ba (5843)
» Evrendeki en uzak ga (5739)
» Yeni oyun haberleri (4984)
» Turkcell İnterneti y (4859)
Hit yazılar
» SAĞLIK MESLEK LİSELE (66451)
» İnternet Rehberi (65814)
» Etkileyici Mesaj Söz (51557)
» TEK HECE AŞK (42721)
» MEVLANA (24138)
» ERGENLİK (15326)
» SEVGİLERDE (14705)
» Önemli Telefonlar (14561)
» Güzel Sözler (12769)
» NERDESİN?? (11303)
Hit Bağlantılar
Ençok okunan 5 konu.
» KLAVYE TUŞLARI (210038)
» TÜRKİYEDE DOĞAL AFET (150575)
» ÜNLÜ TÜRK MATEMATİKÇ (150218)
» GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE G (107904)
» Türkiyedeki en büyük (87728)
» AŞIK EDEBİYATI NAZIM (77489)
» Yazılım Çeşitleri (67646)
» Paralel meridyen enl (60717)
» Insanların98 i bu so (49423)
» TÜRKİYE deki relikt (45705)
İstatistikler
Üyeler
» Son üyemiz : emrullahc
» Bugün : 0
» Dün : 0
» Kayıtlı üye : 11475
» Kimler Bağlı : 0
 Bağlı üye yok..» Onay bekleyen : 0
» Banlanmışlar : 0
» İyiki Doğdunuz : 0
» Kadromuz : 12» #nadir » #Pc » #oguz » @onrcan101 » @SysTem06eXe » @geograpia » +elixcr » +Smyra » +cnstlu » +hatice06 » +edali » +TUNA 
Sitede aktif
» Üye : 0
» Misafir : 12
» Toplam : 12
» Bugün Giren Üye : 0
» Rekor 20.02.2008 de 75 üye
En hızlılar
» oguz : 2740 Giriş
» sHAKBILEN : 2078 Giriş
» nadir : 1887 Giriş
» Pc : 1527 Giriş
» mucoo : 1104 Giriş
Site sayacı
» Bugün Tekil : 3225
» Bugün Çoğul : 3225
» Bugün Toplam : 6450
» Dün Tekil : 4666
» Dün Çoğul : 4667
» Dün Toplam : 9333
» Genel Tekil : 25533633
» Genel Çoğul : 25683828
» Genel Toplam : 51217461
2oo6-2oo7 © Copyright derspc.com
DersPc © 2oo6-2oo7 ByCafer & Aspsitem tarafından üretilip geliştirilmiştir.
Sitemiz bir forum sitesi oldugu için kullanicilar her türlü görüslerini önceden onay olmadan aninda siteye yazabilmektedir. 5651 sayili yasaya göre bu yazilardan dolayi dogabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanicilara aittir. 5651 sayili yasaya göre sitemiz mesajlari kontrolle yükümlü olmayip, sikayetlerinizi derspc@derspc.com adresine yollarsaniz, gerekli islemler yapilacaktir.